Ετικέτα api
  1. Χάρτης πελατών

    Η εφαρμογή πελατολόγιου, Customer map, είναι ένα JavasScript πρόγραμμα για την δημιουργία ενός χάρτη όπου μπορεί ο χρήστης να προσθέσει χρήσιμες πληροφορίες σε σημεία ενδιαφέροντος.